Elektro-Šok

Animovaný vzdělávací film objasňující biologické účinky elektromagnetických polí odborné i široké veřejnosti. Cílem je poutavě zpřístupnit aktuální vědecké poznatky a otevřít veřejnou debatu o zdravotních rizicích moderních technologií.

ZTVÁRNĚNÍ:

 

Společně s kontinuální PoV kamerou objevujeme nejzásadnější mechanismy působení EM polí na jednotlivé
části lidského těla.

 

 

V každé kapitole začínáme základními poznatky biologie (buněčné dýchání), odkrýváme bio-fyzikální mechanismus interakce na sub-atomární úrovni (změna spinu elektronu) i následné bio-chemické změny (tvorba volných radikálů), které mohou vést až ke vzniku vážných nemocí (rakovina).

 

Závěrečná kapitola nastiňuje vhodný přístup k minimalizaci rizik pohledem současné vědy (princip předběžné opatrnosti).

TECHNOLOGIE:

 

Vizuální složka je založena na digitální 3D animaci (CGI) ve třech rovinách (popředí, střední plán, pozadí) + 2D grafických elementech přidaných během střihové skladby.

 

 

Zvukovou složku tvoří mluvený komentář (mono), doplněný zvukovými efekty (stereo) a podkladovou
hudbou (stereo).

 

 

Zvuk i titulky jsou dostupné
v českém a anglickém jazyce,
názvy převzatých materiálů
i odborné literatury jsou formulovány dle harvardské
citační normy.

Stáhnout

Galerii

JAK TO ZAČALO:

 

Během vysokoškolského studia mě šokovalo, že legislativa na ochranu veřejného zdraví vůči škodlivým účinkům moderních technologií není zcela v souladu s aktuální úrovní vědeckého poznání.

 

Proto jsem se rozhodl hlouběji ponořit do této oblasti se záměrem udělat rozsáhlou rešerši dostupné vědecké literatury a závěry zpřístupnit široké veřejnosti v poutavé, srozumitelné a ověřitelné podobě.

 

Jsme zvyklí používat elektronická zařízení ve stále větší míře. Protože bezdrátová 5G síť začíná přicházet do našich životů, související zdravotní rizika by měla být veřejně známa, abychom mohli bezpečně používat moderní technologie pro usnadnění našich každodenních činností.

Kompletní shrnutí informací, včetně tiskového prohlášení, naleznete v tiskových materiálech:

Shrnující videa

Stručné shrnutí biologických účinků elektromagnetického pole dle aktuální úrovně vědeckého poznání, včetně mechanismů interakce a možných zdravotních účinků.

Dílčí video-klipy:

 

Přehled pěti klíčových oblastí
pro celostní vhled do problematiky elektrosmogu:

 

 1. Biologický kontext
 2. Důkazy účinků
 3. Mechanismy interakce
 4. Zdravotní následky
 5. Ochrana veřejného zdraví

 

K dispozici ve formě 1-2minutových videoklipů
pro pohotový přehled.

Klip 1: Biologie zraku

 

Rádi byste si doplnili znalosti biologie zábavnou formou? Každá kapitola filmu je uvedena souvisejícími poznatky biologie pro snadnější porozumění biologickým účinkům.

Klip 2: Biologické účinky (vědecký důkaz)

 

Nejzajímavější netepelné účinky EM polí:

 1. Živé buňky reagují na elektromagnetické pole
  jako na škodlivý podnět.
 2. Zvýšení propustnosti hematoencefalické bariéry.
 3. Změny vzrušivosti nervových buněk.

Klip 3: DNA (mechanismy)

 

Elektromagnetické záření může přímo poškozovat DNA. Podívejme se blíže, jak k tomu dochází ovlivněním pozice elektronů nukleových bází...

Klip 4: Volné radikály

(mechanismy a následky)

 

Jakým způsobem vyvolávají škodlivé účinky radioaktivní i mikrovlnné záření? Kromě přerušení vodíkových mostů DNA jsou to zejména nepřímé účinky vzniku volných radikálů. Působením ne-ionizujícího záření vznikají převážně urychlením fentonových reakcí a zabráněním neutralizace molekul superoxidu.

Klip 5: Ochrana veřejného zdraví

(princip ALARA)

 

Legislativa na ochranu zdraví by měla být založena na principu předběžné opatrnosti - dle současného stavu vědeckého poznání i rezolucí Rady Evropy. Již 7 zemí EU dobrovolně zavedlo přísnější legislativní opatření.

"A jaké jsou důkazy?"

Odborná analýza současného stavu vědeckého poznání založená na rozsáhlé rešerši vědecké literatury:

smog

Elektro

TECHNOLOGIE:

 

Vizuální složka je založena
na digitální 3D animaci (CGI)
ve třech rovinách (popředí, střední plán, pozadí) + 2D grafických elementech přidaných během střihové skladby.

 

 

 

Zvukovou složku tvoří mluvený komentář (mono), doplněný zvukovými efekty (stereo) a podkladovou hudbou (stereo).

 

 

 

Zvuk i titulky jsou dostupné
v českém a anglickém jazyce, názvy převzatých materiálů
i odborné literatury jsou formulovány dle harvardské citační normy.

Animovaný vzdělávací film objasňující biologické účinky elektromagnetických polí odborné i široké veřejnosti. Cílem je poutavě zpřístupnit aktuální vědecké poznatky a otevřít veřejnou debatu o zdravotních rizicích moderních technologií.

ZTVÁRNĚNÍ:

 

Společně s kontinuální PoV kamerou objevujeme nejzásadnější mechanismy působení EM polí na jednotlivé
části lidského těla.

 

V každé kapitole začínáme základními poznatky biologie (buněčné dýchání), odkrýváme bio-fyzikální mechanismus interakce na sub-atomární úrovni
(změna spinu elektronu) i následné
bio-chemické změny (tvorba volných radikálů), které mohou vést až ke vzniku vážných nemocí (rakovina).

 

Závěrečná kapitola nastiňuje vhodný přístup k minimalizaci rizik
pohledem současné vědy
(princip předběžné opatrnosti).

TECHNOLOGIE:

 

Vizuální složka je založena na
digitální 3D animaci (CGI) ve třech rovinách (popředí, střední plán, pozadí) + 2D grafických elementech přidaných během střihové skladby.

 

Zvukovou složku tvoří mluvený komentář (mono), doplněný zvukovými efekty (stereo) a podkladovou hudbou (stereo).

 

Zvuk i titulky jsou dostupné v českém
a anglickém jazyce, názvy převzatých materiálů i odborné literatury jsou formulovány dle harvardské citační normy.

Stručné shrnutí biologických účinků elektromagnetického pole dle aktuální úrovně vědeckého poznání, včetně mechanismů interakce
a možných zdravotních účinků.

Dílčí video-klipy:

 

Přehled pěti klíčových oblastí

pro získání celostního vhledu

do problematiky elektrosmogu:

 

 1. Biologický kontext
 2. Důkazy účinků
 3. Mechanismy interakce
 4. Zdravotní následky
 5. Ochrana veřejného zdraví

 

K dispozici ve formě 1-2minutových videoklipů pro pohotový přehled.

Klip 2: Biologické účinky
(vědecký důkaz)

 

Nejzajímavější netepelné účinky EM polí:

 1. Živé buňky reagují na EM pole
  jako na škodlivý podnět.
 2. Zvýšení propustnosti
  hematoencefalické bariéry.
 3. Změny vzrušivosti nervových buněk.

smog

Elektro

Animovaný vzdělávací film objasňující biologické účinky elektromagnetických polí odborné i široké veřejnosti. Cílem je poutavě zpřístupnit aktuální vědecké poznatky a otevřít veřejnou debatu o zdravotních rizicích moderních technologií.

ZTVÁRNĚNÍ:

 

Společně s kontinuální PoV kamerou objevujeme nejzásadnější mechanismy působení EM polí na jednotlivé části lidského těla.

 

V každé kapitole začínáme základními poznatky biologie, odkrýváme bio-fyzikální mechanismus interakce i následné bio-chemické změny, které mohou vést až ke vzniku vážných nemocí (rakovina).

 

Závěrečná kapitola nastiňuje vhodný přístup k minimalizaci rizik pohledem současné vědy (princip předběžné opatrnosti).

 

 

TECHNOLOGIE:

 

Vizuální složka je založena na digitální 3D animaci (CGI) + 2D grafických elementech.

 

Zvukovou složku tvoří mluvený komentář, doplněný zvukovými efekty a podkladovou hudbou.

 

Dílo je v českém i anglickém jazyce, názvy + literatura  formulovány dle harvardské citační normy.

JAK TO ZAČALO:

 

Během studia mě šokovalo, že legislativa na ochranu veřejného zdraví vůči škodlivým účinkům technologií není zcela v souladu s aktuální úrovní vědeckého poznání.

 

Proto jsem se rozhodl ponořit do této oblasti se záměrem udělat rozsáhlou rešerši dostupné vědecké literatury a závěry zpřístupnit široké veřejnosti v poutavé, srozumitelné a ověřitelné podobě.

Kompletní shrnutí informací, včetně tiskového prohlášení, naleznete v tiskových materiálech:

Shrnující videa

Stručné shrnutí biologických účinků elektromagnetického pole dle aktuální úrovně vědeckého poznání, včetně mechanismů interakce a možných zdravotních účinků.

Dílčí video-klipy:

 

Přehled pěti klíčových oblastí pro celostní vhled do problematiky elektrosmogu:

 

 1. Biologický kontext
 2. Důkazy účinků
 3. Mechanismy interakce
 4. Zdravotní následky
 5. Ochrana veřejného zdraví

 

K dispozici ve formě 1-2minutových videoklipů pro pohotový přehled.

Klip 2: Biologické účinky
(vědecký důkaz)

 

Nejzajímavější netepelné účinky EM polí:

 1. Živé buňky reagují na EM pole jako na škodlivý podnět.
 2. Zvýšení propustnosti
  hematoencefalické bariéry.
 3. Změny vzrušivosti nervových buněk.

"A jaké jsou důkazy?"

Odborná analýza současného stavu vědeckého poznání založená na rozsáhlé rešerši vědecké literatury:

Elektro

smog