Global Warning

Jak to dopadne, když je špičkový vědec

požádán, aby na vládním zasedání unie

mnoha států vyřešil aktuální krizi?

 

Zvládne vrcholným politikům ukázat závažnost celé situace, nalézt a prosadit reálně přijatelné řešení?

 

A dokáže vůbec přežít v sociální džungli

plné intrik a požadavků lidí, různorodých

jak barevné odstíny podzimního listí?

Strhující příběh ukazující

způsob uvažování špičkového

vědeckého pracovníka i možný

postup prezentace výzkumných dat

lidem s velmi odlišným myšlením

tak, aby mohli najít společnou

řeč při řešení globální krize.

Objasnění odborné problematiky

(globálního oteplování), rozlišení reálných skutečností od běžných mystifikací, i provázanosti vědy

s aktuálním společenských děním.

 

Vše vkusně zprostředkováno

populárně-naučnou formou pomocí

pohlcujícího příběhu prodchnutého vášnivými rozhovory na té

nejvyšší vládní úrovni...

Stáhnout

PUBLIKACI

Tvorba AV materiálů

pro podporu výuky

Audiovizuální (AV) díla jsou velmi účinným prostředkem ke sdělování odborných poznatků zábavnou
a srozumitelnou formou.

 
Aktuální možnosti spotřební elektroniky i informačních technologií umožňují pedagogům realizovat AV díla svépomocí
běžně dostupnými prostředky
s minimálními náklady.

 

Ke tvorbě vzdělávacích materiálů
pro potřeby každodenní pedagogické praxe jsou probrány pokročilejší poznatky kognitivní psychologie, struktura filmového vyprávění, srovnání multi-modálních materiálů
i praktické postupy pro realizaci
AV děl, vedoucích k účinnějšímu dosahování cílů vzdělávání.

Stáhnout

PUBLIKACI

Propojenost výrazových prostředků

filmového jazyka s psychologickými aspekty lidského vnímání

Základní principy kognitivní psychologie umožňují hlouběji

pochopit podstatu vyjadřovacích prostředků filmového jazyka,

což nám dává do ruky nástroje

pro přesnější naplnění tvůrčího záměru i jasnější ztvárnění skrytých skutečností.

Porozumění vlastnostem vnímání reality, v kombinaci s analýzou složek AV díla, výrazně napomáhá účelnější montáži asociací,

různých symbolických vyjádření

i jemnému stupňování napětí.

 

Zároveň nám umožňuje pochopit,

jakým způsobem AV dílo utváří osobnost diváka a maximalizovat

výsledný účinek prezentovaných

senzorických podnětů na diváka.

Stáhnout

PUBLIKACI

Bio-Elektromagnetická

kompatibilita

Odborná publikace shrnující

běžně přijímaný pohled na

způsoby interakce EM záření

s živými organismy, základní způsoby ochrany vůči jejich nežádoucím zdravotním účinkům

i jejich uplatnění v lékařské praxi (terapie + moderní zobrazovací metody).

 

Výzkumně je rozebrán praktický postup prověřování účinnosti stínících materiálů a měření radio-frekvenčního spektra

s následným vyhodnocením

získaných dat vzhledem

k platné legislativě.

Stáhnout

PUBLIKACI

Strhující příběh ukazující způsob uvažování

špičkového vědeckého pracovníka i možný postup prezentace výzkumných dat lidem s velmi

odlišným myšlením tak, aby mohli najít

společnou řeč při řešení globální krize.

Objasnění odborné problematiky (globálního oteplování), rozlišení reálných skutečností

od běžných mystifikací, i provázanosti vědy

s aktuálním společenským děním, je zde velmi

vkusně zprostředkováno populárně-naučnou

formou pomocí pohlcujícího příběhu

prodchnutého vášnivými rozhovory

na té nejvyšší vládní úrovni...

Audiovizuální (AV) díla jsou velmi účinným prostředkem ke sdělování odborných poznatků zábavnou a srozumitelnou formou.

 
Aktuální možnosti spotřební elektroniky
i informačních technologií umožňují pedagogům realizovat AV díla svépomocí běžně dostupnými prostředky s minimálními náklady.

Ke tvorbě vzdělávacích materiálů
pro potřeby každodenní pedagogické praxe
jsou probrány pokročilejší poznatky kognitivní psychologie, struktura filmového vyprávění,
srovnání multi-modálních materiálů
i praktické postupy pro realizaci
AV děl, vedoucích k účinnějšímu
dosahování cílů vzdělávání.

Základní principy kognitivní psychologie umožňují hlouběji pochopit hlavní podstatu vyjadřovacích prostředků filmového jazyka,

což nám dává do ruky nástroje pro přesnější naplnění tvůrčího záměru i jasnější ztvárnění skrytých skutečností.

Porozumění vlastnostem vnímání reality,

v kombinaci s analýzou složek AV díla,

výrazně napomáhá účelnější montáži

asociací, symbolických vyjádření

i jemnému stupňování napětí.

 

Zároveň nám umožňuje pochopit,

jakým způsobem AV dílo utváří

osobnost diváka a maximalizovat

výsledný účinek prezentovaných

senzorických podnětů na diváka.

Odborná publikace shrnující běžně přijímaný pohled na způsoby interakce EM záření

s živými organismy, základní způsoby

ochrany vůči jejich nežádoucím zdravotním účinkům i jejich uplatnění v lékařské praxi (terapie + moderní zobrazovací metody).

Výzkumně je rozebrán praktický postup prověřování účinnosti stínících materiálů

a měření radio-frekvenčního spektra

s následným vyhodnocením získaných dat

vzhledem k platné legislativě.

Jak to dopadne, když je špičkový vědec

požádán, aby na vládním zasedání unie

mnoha států vyřešil aktuální krizi?

 

Zvládne vrcholným politikům ukázat závažnost celé situace, nalézt

a prosadit reálně přijatelné řešení?

 

A dokáže vůbec přežít v sociální džungli plné intrik a požadavků lidí, různorodých jak barevné

odstíny podzimního listí?

Propojenost výrazových prostředků filmového jazyka
s psychologickými aspekty lidského vnímání

Jak to dopadne, když je špičkový vědec požádán, aby na vládním zasedání unie mnoha států vyřešil aktuální krizi?

 

Zvládne vrcholným politikům ukázat závažnost celé situace, nalézt a prosadit reálně přijatelné řešení?

 

A dokáže vůbec přežít v sociální džungli plné intrik a požadavků lidí, různorodých jak barevné odstíny podzimního listí?

Strhující příběh ukazující způsob uvažování špičkového vědeckého pracovníka i možný postup prezentace výzkumných dat lidem s velmi odlišným myšlením tak, aby mohli najít společnou řeč při řešení globální krize.

Objasnění odborné problematiky globálního oteplování), rozlišení reálných skutečností od běžných mystifikací, i provázanosti vědy s aktuálním společenských děním, je zde vkusně zprostředkováno populárně-naučnou formou pomocí pohlcujícího příběhu prodchnutého vášnivými rozhovory na té nejvyšší vládní úrovni...

Audiovizuální (AV) díla jsou velmi účinným prostředkem ke sdělování odborných poznatků zábavnou a srozumitelnou formou.
 
Aktuální možnosti spotřební elektroniky i informačních technologií umožňují pedagogům realizovat AV díla svépomocí běžně dostupnými prostředky s minimálními náklady.

Ke tvorbě vzdělávacích materiálů pro potřeby každodenní pedagogické praxe jsou probrány pokročilejší poznatky kognitivní psychologie, struktura filmového vyprávění, srovnání multi-modálních materiálů i praktické postupy pro realizaci AV děl, vedoucích k účinnějšímu dosahování cílů vzdělávání.

Propojenost výrazových

prostředků filmového

jazyka s psychologickými

aspekty lidského vnímání

Základní principy kognitivní psychologie umožňují hlouběji pochopit podstatu vyjadřovacích prostředků filmového jazyka, což nám dává do ruky nástroje pro přesnější naplnění tvůrčího záměru i jasnější ztvárnění skrytých skutečností.

Porozumění vlastnostem vnímání reality, v kombinaci s analýzou složek AV díla, výrazně napomáhá účelnější montáži asociací, různých symbolických vyjádření i jemnému stupňování napětí.

 

Zároveň nám umožňuje pochopit, jakým způsobem AV dílo utváří osobnost diváka a maximalizovat výsledný účinek prezentovaných senzorických podnětů na diváka.

Odborná publikace shrnující běžně přijímaný pohled na způsoby interakce EM záření s živými organismy, základní způsoby ochrany vůči jejich nežádoucím zdravotním účinkům i jejich uplatnění v lékařské praxi (terapie + moderní zobrazovací metody).

Výzkumně je rozebrán praktický postup prověřování účinnosti stínících materiálů a měření radio-frekvenčního spektra s následným vyhodnocením získaných dat vzhledem k platné legislativě.