Heat Shock Movie

Tento pohlcující CGI krátký film jasně ukazuje, jak je propojením vizualizace výzkumných dat se způsoby filmového vyprávění možné vysvětlit složitou problematiku

jednoduchým a zábavným způsobem:

 

Od fyziky vody, včetně

elektronegativity a vzniku vodíkových vazeb, se dostáváme

k tepelnému pohybu vodních

molekul vyvolaných působením

elektromagnetického (EM) pole

(nebo ne-ionizujícího záření).

 

Termoregulační mechanismy

lidského těla, kompenzující

tyto tepelné účinky, doplňuje

aktivace bílkovin tepelného šoku

(zejména Hsp70), i když tyto mohou

být překvapivě aktivovány také

přímo elektromagnetickým zářením

skrze biofyzikální mechanismy...

Filmový jazyk byl použit

pro objasnění aktuálních

vědeckých poznatků názornou

a srozumitelnou formou.

 

 

 

Po importu výzkumně zjištěných struktur bílkovin (PDB databáze)

do aplikace Autodesk MAYA pomocí nástroje „Molecular maya toolkit“

(mMaya), společně s dalšími

soubory vědeckých dat, byly

modely biologických struktur animovány za použití umělecké licence, potřebné k zachování dramatické struktury díla.

 

 

Postup animačních prací zahrnoval tradiční metody („keyframing“),

i procedurální animace (MASH sítě

a fyzikálně založené simulace).

Post-produkční úpravy se skládaly zejména ze:

 

 • skládání vyrenderovaných obrazů pomocí programu
  pro nelineární střih videosouborů (Adobe Premiere Pro),

 • doplnění mluveného komentáře,
  vizuálních efektů a barevné stylizace,

 • zakódováním dokončeného díla do filmovým průmyslem standardizovaných formátů vhodných pro velkoplošnou projekci(DCP), televizní vysílání (PAL) i fyzickou distribuci pomocí zavedených optických nosičů (DVD).

Multidisciplinární přístup tak umožnil

vznik tohoto vzdělávacího filmu

propojujícího vědu, pedagogiku

a umění do plnohodnotného

VZDĚLÁVÁNÍ ZÁBAVOU.

BONUSOVÉ materiály jsou zdarma ke shlédnutí

v následujícím interaktivním DVD:

Zajímá vás, jak můžete podobné dílo vytvořit

svépomocí, případně předávat odborné poznatky

zábavným a srozumitelným způsobem, přizpůsobeným

cílovému publiku, pomocí vizuálně atraktivního

obsahu při zachování jeho faktické správnosti

vycházející z aktuální úrovně vědeckého poznání?

 

To vše naleznete v publikaci,

kterou si můžete stáhnout zcela ZDARMA:

Stáhnout

publikaci

Tento pohlcující CGI krátký film jasně ukazuje, jak je propojením vizualizace výzkumných dat se způsoby filmového vyprávění možné vysvětlit poměrně složitou

problematiku jednoduchým

a zábavným způsobem:

 

Od fyziky vody, včetně

elektronegativity a vzniku vodíkových vazeb, se dostáváme

k tepelnému pohybu vodních

molekul vyvolaných působením

elektromagnetického (EM) pole

(nebo ne-ionizujícího záření).

 

Termoregulační mechanismy

lidského těla, kompenzující

tyto tepelné účinky, doplňuje

aktivace bílkovin tepelného šoku (zejména Hsp70),

i když tyto mohou být aktivovány také přímo elektromagnetickým zářením skrze biofyzikální mechanismy.

Filmový jazyk byl použit

pro objasnění aktuálních

vědeckých poznatků názornou

a srozumitelnou formou.

 

Po importu výzkumně zjištěných atomárních struktur bílkovin

(PDB databáze) do aplikace Autodesk MAYA pomocí nástroje „Molecular maya toolkit“

(mMaya), společně s dalšími

soubory vědeckých dat, byly

modely biologických struktur animovány za použití umělecké licence, potřebné k zachování dramatické struktury díla.

 

Postup animačních prací zahrnoval tradiční metody („keyframing“), i procedurální animace (MASH sítě a fyzikálně založené simulace).

Zajímá vás, jak můžete podobné dílo vytvořit

svépomocí, případně předávat odborné poznatky

zábavným a srozumitelným způsobem, přizpůsobeným

cílovému publiku, pomocí vizuálně atraktivního

obsahu při zachování jeho faktické správnosti

vycházející z aktuální úrovně vědeckého poznání?

 

To vše naleznete v publikaci,

kterou si můžete stáhnout zcela ZDARMA:

Stáhnout

publikaci

Filmový jazyk byl použit

pro objasnění aktuálních

vědeckých poznatků názornou

a srozumitelnou formou.

 

Po importu výzkumně zjištěných struktur bílkovin (PDB databáze)

do aplikace Autodesk MAYA pomocí nástroje „Molecular maya toolkit“

(mMaya), společně s dalšími

soubory vědeckých dat, byly

modely biologických struktur animovány za použití umělecké licence, potřebné k zachování dramatické struktury díla.

 

Postup animačních prací zahrnoval tradiční metody („keyframing“),

i procedurální animace (MASH sítě

a fyzikálně založené simulace).

Post-produkční úpravy

se skládaly zejména ze:

 

 • skládání vyrenderovaných obrazů pomocí programu pro nelineární střihovou skladbu videosouborů
  (Adobe Premiere Pro),

 • doplnění mluveného komentáře,
  vizuálních efektů
  a barevné stylizace,

 • zakódováním dokončeného díla
  do filmovým průmyslem standardizovaných formátů
  vhodných pro velkoplošnou
  projekci (DCP), televizní
  vysílání (PAL) i fyzickou distribuci pomocí zavedených optických nosičů (DVD).

Multidisciplinární přístup tak umožnil vznik tohoto vzdělávacího filmu propojujícího exaktní vědu, pedagogiku a umění do uceleného VZDĚLÁVÁNÍ ZÁBAVOU.

Zajímá vás, jak můžete podobné dílo vytvořit svépomocí, nebo předávat odborné poznatky zábavným a zároveň srozumitelným způsobem, přizpůsobeným cílovému publiku, pomocí vizuálně atraktivního obsahu při zachování faktické správnosti vycházející z aktuální úrovně vědeckého poznání?

 

To vše naleznete v rozsáhlé publikaci, kterou si můžete stáhnout zcela ZDARMA v PC verzi této stránky, kde je navíc dostupné interaktivní on-line DVD obsahující BONUSOVÉ materiály!

Tento pohlcující CGI krátký film jasně ukazuje, jak je propojením vizualizace výzkumných dat se způsoby filmového vyprávění možné vysvětlit složitou problematiku jednoduchým a zábavným způsobem:

 

Filmový jazyk byl použit pro objasnění aktuálních vědeckých poznatků názornou a jednoduše srozumitelnou formou.

 

Postup animačních prací zahrnoval tradiční metody i procedurální animace (MASH sítě a fyzikálně založené simulace).

 

Post-produkční úpravy tvořilo zejména skládání vyrenderovaných obrazů, doplnění mluveného komentáře, vizuálních efektů a barevné stylizace, zakončené zakódováním hotového díla do standardizovaných formátů.

 

Multidisciplinární přístup tak umožnil vznik tohoto vzdělávacího filmu propojujícího exaktní vědu, pedagogiku a umění do uceleného VZDĚLÁVÁNÍ ZÁBAVOU.

Zajímá vás, jak můžete podobné dílo vytvořit svépomocí, nebo předávat odborné poznatky zábavným a zároveň srozumitelným způsobem, přizpůsobeným cílovému publiku, pomocí vizuálně atraktivního obsahu při zachování faktické správnosti vycházející z aktuální úrovně vědeckého poznání?

 

To vše naleznete v rozsáhlé publikaci, kterou si můžete stáhnout zcela ZDARMA v PC verzi této stránky, kde je navíc dostupné interaktivní on-line DVD obsahující BONUSOVÉ materiály!