Heat Shock Movie

Tento krátký vzdělávací film

ukazuje, jak propojení vizualizace výzkumných dat se způsoby filmového vyprávění umožňuje vysvětlit

mezioborová témata

zábavným způsobem:

 

Od fyziky vody

přes vznik vodíkových vazeb

až po vyvolání tepelného pohybu

vodních molekul působením

elektromagnetického pole.

 

Lidské tělo pak kompenzuje tepelné účinky termoregulačními mechanismy

a aktivací bílkovin tepelného šoku

(ty mohou být aktivovány překvapivě

také elektromagnetickým zářením)...

Filmový jazyk byl použit

pro objasnění aktuálních

vědeckých poznatků názornou

a srozumitelnou formou.

 

Biologické struktury byly

získány z otevřené PDB databáze, případně vymodelovány dle referenčních předloh.

 

 

 

Postup animačních prací zahrnoval tradiční metody („keyframing“),

i procedurální animace,

včetně fyzikálně založených

simulací pro zachování realističnosti pohybu.

Post-produkční úpravy

se skládaly zejména ze:

 

 • Skládání vyrenderovaných obrazů

 • Doplnění mluveného komentáře,
  vizuálních efektů a barevné stylizace

 • Zakódování díla do standardizovaných formátů
  vhodných pro velkoplošnou projekci(DCP),
  televizní vysílání i fyzickou distribuci

Multidisciplinární přístup tak umožnil

vznik tohoto vzdělávacího filmu

propojujícího vědu, pedagogiku

a umění do plnohodnotného

VZDĚLÁVÁNÍ ZÁBAVOU.

Zajímá vás, jak můžete podobné dílo vytvořit

svépomocí, případně předávat odborné poznatky

zábavným a srozumitelným způsobem, přizpůsobeným

cílovému publiku, pomocí vizuálně atraktivního

obsahu při zachování jeho faktické správnosti

vycházející z aktuální úrovně vědeckého poznání?

 

To vše naleznete v následující publikaci,

kterou si můžete stáhnout zcela ZDARMA:

Stáhnout

publikaci

Tento krátký vzdělávací film

ukazuje, jak propojení vizualizace výzkumných dat

se způsoby filmového vyprávění umožňuje vysvětlit mezioborová témata zábavným způsobem:

 

Od fyziky vody přes vznik vodíkových vazeb až po

vyvolání tepelného pohybu molekul vody působením elektromagnetického pole.

 

Lidské tělo následně

kompenzuje tepelné účinky

termoregulačními mechanismy,

případně i aktivací bílkovin

tepelného šoku (které mohou

být aktivovány překvapivě také  elektromagnetickým zářením)...

Filmový jazyk byl použit

pro objasnění aktuálních

vědeckých poznatků názornou

a srozumitelnou formou.

 

 

 

Biologické struktury byly

získány z otevřené PDB databáze, případně vymodelovány dle referenčních předloh.

 

 

Postup animačních prací zahrnoval tradiční metody („keyframing“),

i procedurální animace,

včetně fyzikálně založených

simulací pro zachování realističnosti pohybu.

Zajímá vás, jak můžete podobné dílo vytvořit

svépomocí, případně předávat odborné poznatky

zábavným a srozumitelným způsobem, přizpůsobeným

cílovému publiku, pomocí vizuálně atraktivního

obsahu při zachování jeho faktické správnosti

vycházející z aktuální úrovně vědeckého poznání?

 

To vše naleznete v následující publikaci,

kterou si můžete stáhnout zcela ZDARMA:

Stáhnout

publikaci

Tento krátký vzdělávací film

ukazuje, jak propojení vizualizace výzkumných dat s způsoby filmového vyprávění umožňuje jasně vysvětlit mezioborová témata zábavnou formou:

 

Od fyziky vody přes vznik

vodíkových vazeb až po

vyvolání tepelného pohybu molekul vody elektromagnetickým polem.

 

Lidské tělo následně

kompenzuje tepelné účinky

termoregulačními mechanismy,

případně i aktivací bílkovin

tepelného šoku (které mohou

být aktivovány překvapivě také  elektromagnetickým zářením)...

Filmový jazyk byl použit

pro objasnění aktuálních

vědeckých poznatků názornou

a srozumitelnou formou.

 

Biologické struktury byly

získány z otevřené PDB databáze, případně vymodelovány dle referenčních předloh.

 

Postup animačních prací zahrnoval tradiční metody („keyframing“),

i procedurální animace,

včetně fyzikálně založených

simulací pro zachování realističnosti pohybu.

Post-produkční úpravy

se skládaly zejména ze:

 

 • Skládání vyrenderovaných obrazů

 • Doplnění mluveného komentáře,
  vizuálních efektů
  a barevné stylizace

 • Zakódování díla do standardizovaných formátů
  vhodných pro velkoplošnou projekci(DCP), televizní vysílání
  i fyzickou distribuci

Multidisciplinární přístup tak umožnil vznik tohoto vzdělávacího filmu propojujícího exaktní vědu, pedagogiku a umění do uceleného VZDĚLÁVÁNÍ ZÁBAVOU.

Zajímá vás, jak můžete podobné dílo vytvořit svépomocí, nebo předávat odborné poznatky zábavným a zároveň srozumitelným způsobem, přizpůsobeným cílovému publiku, pomocí vizuálně atraktivního obsahu při zachování faktické správnosti vycházející z aktuální úrovně vědeckého poznání?

 

 

To vše naleznete v rozsáhlé publikaci, kterou si můžete stáhnout zcela ZDARMA v PC verzi této stránky.

Tento krátký vzdělávací film jasně ukazuje, jak propojení vizualizace výzkumných dat se způsoby filmového vyprávění umožňuje vysvětlit mezioborové téma zábavným způsobem:

 

Filmový jazyk byl použit pro objasnění aktuálních vědeckých poznatků srozumitelnou formou.

 

Postup animačních prací zahrnoval tradiční metody („keyframing“), i procedurální animace, včetně fyzikálně založených simulací pro zachování realističnosti pohybu.

 

Post-produkční úpravy tvořilo zejména skládání vyrenderovaných obrazů, doplnění mluveného komentáře, vizuálních efektů a barevné stylizace, zakončené zakódováním hotového díla do standardizovaných formátů.

 

 

Multidisciplinární přístup tak umožnil vznik tohoto vzdělávacího filmu propojujícího exaktní vědu, pedagogiku a umění do uceleného VZDĚLÁVÁNÍ ZÁBAVOU.

Zajímá vás, jak můžete podobné dílo vytvořit svépomocí, nebo předávat odborné poznatky zábavným a zároveň srozumitelným způsobem, přizpůsobeným cílovému publiku, pomocí vizuálně atraktivního obsahu při zachování faktické správnosti vycházející z aktuální úrovně vědeckého poznání?

 

To vše naleznete v rozsáhlé publikaci, kterou si můžete stáhnout zcela ZDARMA v PC verzi této stránky.