Bio-MEMS:
Revoluce v biotechnologii

Lidstvo stojí na pokraji

Bio-technologické revoluce.

 

Bio-MEMS zařízení

pomohou postupně zavést

personalizovanou medicínu

do běžné klinické praxe.

 

 

Biosenzory, akční členy
(stimulátory) a nanogenerátory (palivové články) brzy povedou

k pokročilým systémům dodávání léků, rozhraním člověk-stroj

(bezdrátová neuroprostéza),

nanobotům a dokonce ještě

složitějším zařízením...

Mikro-fluidika a bio-mimetika umožnily vytvořit systém
"Orgán na čipu" umožňující testovat akutní toxicitu
léků bez zvířecích modelů.

Skutečný myší kyborg,

z vojenského výzkumu využívajícího technologii

pro ovládání mysli, překonal  přirozenou inteligence jedince.

 

Bioetika a biologická
bezpečnost by měla
být zajištěna před
masovým rozšířením
uvedených technologií.

Jaký je současný stav špičkového výzkumu biotechnologií,
které výzvy je třeba překonat a jaké jsou možné přínosy
těchto průkopnických objevů se dozvíte i v této rešerši:

Stáhnout

publikaci

Lidstvo stojí na pokraji

Bio-technologické revoluce:

 

Lékařské implantáty a další

Bio-MEMS zařízení zavedou

personalizovanou medicínu

do běžné klinické praxe.

 

Biosenzory, akční členy
(stimulátory) a nanogenerátory (palivové články) brzy povedou

k pokročilým systémům dodávání léků, rozhraním člověk-stroj

(bezdrátová neuroprostéza),

nanobotům a dokonce ještě

složitějším zařízením...

Podrobnější informace o současném stavu špičkového výzkumu v oblasti biotechnologií naleznete v této rešerši literatury:

Stáhnout

publikaci

Bio-MEMS:

Revoluce v bio-technologii

Lidstvo stojí na pokraji

Bio-technologické revoluce:

 

Bio-MEMS zařízení postupně pomohou zavést personalizovanou medicínu do běžné klinické praxe.

 

Biosenzory, akční členy a nanogenerátory brzy povedou k pokročilým systémům dodávání léků, rozhraním člověk-stroj (bezdrátová neuroprostéza), nanobotům a dokonce ještě složitějším zařízením...

Bioetika a biologická
bezpečnost by měla
být zajištěna před
masovým rozšířením
uvedených technologií.

Stáhnout

publikaci