Swift introduction into
Bio-MicroElectroMechanicalSystems

Lidstvo stojí na pokraji

Bio-technologické revoluce.

 

 

 

Lékařské implantáty a další

Bio-MEMS zařízení zavedou

personalizovanou medicínu

do běžné klinické praxe.

 

 

 

Biosenzory, akční členy
(stimulátory) a nanogenerátory (palivové články) brzy povedou

k pokročilým systémům dodávání léků, rozhraním člověk-stroj

(bezdrátová neuroprostéza),

nanobotům a dokonce ještě

složitějším zařízením...

Mikro-fluidika a bio-mimetika umožnily vytvořit systém
"Orgán na čipu" umožňující testovat akutní toxicitu
léků bez zvířecích modelů,
přestože pokusy na zvířatech pravděpodobně budou pokračovat, zejména v oblasti behaviorální kontroly hlodavců, protože již existuje skutečný myší kyborg vyvinutý z vojenského výzkumu využívajícího technologii pro ovládání mysli k vylepšení přirozené inteligence jedince.

 

Bioetika a biologická
bezpečnost by tak měla
být zajištěna před
masovým rozšířením
uvedených technologií.

Jaký je současný stav špičkového výzkumu biotechnologií,
které problémy je třeba překonat a jaké jsou možné přínosy
těchto průkopnických objevů se dozvíte v této přednášce.

Stáhnout

publikaci

Lidstvo stojí na pokraji

Bio-technologické revoluce:

 

Lékařské implantáty a další

Bio-MEMS zařízení zavedou

personalizovanou medicínu

do běžné klinické praxe.

 

Biosenzory, akční členy
(stimulátory) a nanogenerátory (palivové články) brzy povedou

k pokročilým systémům dodávání léků, rozhraním člověk-stroj

(bezdrátová neuroprostéza),

nanobotům a dokonce ještě

složitějším zařízením...

Podrobnější informace o současném stavu špičkového výzkumu v oblasti biotechnologií naleznete v bonusové publikaci, která je zde zcela zdarma ke stažení:

Stáhnout

publikaci

Swift introduction into
Bio-MEMS

Lidstvo stojí na pokraji

Bio-technologické revoluce:

 

Lékařské implantáty a další Bio-MEMS zařízení zavedou personalizovanou medicínu do běžné klinické praxe.

 

Biosenzory, akční členy a nanogenerátory (palivové články) brzy povedou k pokročilým systémům dodávání léků, rozhraním člověk-stroj (bezdrátová neuroprostéza), nanobotům a dokonce ještě složitějším zařízením...

Bioetika a biologická
bezpečnost by tak měla
být zajištěna před
masovým rozšířením
uvedených technologií.

Stáhnout

publikaci